Disclaimer


De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden. Deze toestemming is niet vereist voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden, welke geen eigendom zijn van de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden. Hoewel de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden worden onderhouden wordt afgewezen.

De Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Voorwaarden
De Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden vindt het belangrijk zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en behandelt deze gegevens dan ook vertrouwelijk. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die u aan ons verstrekt. Daarnaast gelden onderstaande regels.

VCP Maxis Muiden verklaard dat de organisatie de volgende persoonsgegevens op basis van hieronder beschreven grondslagen verwerkt:


Klant of leverancier

Persoonsgegevens: NAWTE

Overeenkomst: Opdracht of contract;

Verwerkingen: Administratie, bevestiging, uitlevering;

Verwerking door wie: Afdeling administratie, afdeling sales en afdeling inkoop;

Bewaartermijn: Gedurende het contract en daarna maximaal 7 jaar in de boekhouding.


Nieuwsbrief aanmelders

Persoonsgegevens: Naam en e-mailadres;

Overeenkomst: Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website);

Verwerkingen: Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven.

Verwerking door wie: Afdeling communicatie of marketing;

Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men aangemeld is en na afmelden nog maximaal 3 maanden.

Medewerkersfoto"s op de website

Persoonsgegevens: Naam + foto;

Overeenkomst: Aanvullende personeelsovereenkomst;

Verwerkingen: Medewerkerfoto"s op website;

Verwerking door wie: Administratie, afdeling communicatie, HR of marketing;

Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna maximaal 3 maanden.


Digitale direct marketing (e-mail, facebook, LinkedIn, fax, SMS etc.)

Persoonsgegevens: NAWTE;

Overeenkomst: Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven voor een nieuwsbrief;

Verwerkingen: Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten;

Verwerking door wie: Afdeling marketing/communicatie/verkoop;

Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de organisatie of haar diensten/producten.


De organisatie verklaart verder:

Wij als organisatie hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de organisatie.

Wij als organisatie verwijzen in al onze documenten waarin persoonsgegevens staan (contract, overeenkomst,

aanmeldingsformulier, enz.) naar onze privacy policy op de website van de organisatie.

Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.


Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers / servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij als organisatie hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

Wij als organisatie verklaren dat wij alle persoonsgegevens, die wij buiten de financiële administratie om verwerken, vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Wij als organisatie vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct markering.

Wij als organisatie verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerken als daarvoor

schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wij als organisatie hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.


Aldus verklaard door:

Naam organisatie: VCP Maxis Muiden

Datum: 03-08-2018