Disclaimer


De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden. Deze toestemming is niet vereist voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden, welke geen eigendom zijn van de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden. Hoewel de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden worden onderhouden wordt afgewezen. De Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Privacy Voorwaarden
De Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden vindt het belangrijk zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en behandelt deze gegevens dan ook vertrouwelijk. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die u aan ons verstrekt. Daarnaast gelden onderstaande regels. 


1. De door u op onze website verzonden gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Gegevens worden alleen gebruikt voor de directe afhandeling van uw aanvragen, berichten of acties waaraan u heeft deel genomen via deze website. 2. U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien door u gewenst, zal de Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden op uw verzoek uw gegevens, zoals opgeslagen in haar database, direct verwijderen of wijzigen. 3. De Vereniging Centrum Promotie Maxis Muiden behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen.